Bất động sản Cao Bằng - HƯNG GIA

Nhà đất bán
BÁN ĐẤT TỔ 20 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN ĐẤT TỔ 20 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 650 triệu
Diện tích
: 72 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 120
BÁN ĐẤT TỔ 7 PHƯỜNG NGỌC XUÂN
BÁN ĐẤT TỔ 7 PHƯỜNG NGỌC XUÂN
Giá
: 1.1 tỷ
Diện tích
: 90.75 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 58
BÁN 2 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ TÁI ĐỊNH CƯ 4 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN 2 LÔ ĐẤT LIỀN KỀ TÁI ĐỊNH CƯ 4 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 3.8 tỷ
Diện tích
: 200 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 61
BÁN ĐẤT  TỔ 13 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN ĐẤT  TỔ 13 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 3.2 tỷ
Diện tích
: 168 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 183
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG SÔNG BẰNG
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG SÔNG BẰNG
Giá
: 4.3 tỷ
Diện tích
: 60 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 128
BÁN NHÀ 2 TẦNG PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN NHÀ 2 TẦNG PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 1.55 tỷ
Diện tích
: 54 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 65
BÁN NHÀ CẤP 4 TỔ 3 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN NHÀ CẤP 4 TỔ 3 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 3.95 tỷ
Diện tích
: 277 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 160
BÁN ĐẤT TỔ 10 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN ĐẤT TỔ 10 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 700 triệu
Diện tích
: 186.7 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 20
BÁN MẢNH ĐẤT VUÔNG VẮN PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN MẢNH ĐẤT VUÔNG VẮN PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 1.9 tỷ
Diện tích
: 200 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 37
BÁN NHÀ 4 TẦNG TỔ 19 PHƯỜNG SÔNG BẰNG
BÁN NHÀ 4 TẦNG TỔ 19 PHƯỜNG SÔNG BẰNG
Giá
: 3.95 tỷ
Diện tích
: 84 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 19
0948 102 102