Bất động sản Cao Bằng - HƯNG GIA

Nhà đất bán
BÁN ĐẤT TỔ 11 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN ĐẤT TỔ 11 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 3.2 tỷ
Diện tích
: 111.1 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 312
BÁN NHÀ 3 TẦNG PHỐ MỚI THỊ TRẤN QUẢNG UYÊN
BÁN NHÀ 3 TẦNG PHỐ MỚI THỊ TRẤN QUẢNG UYÊN
Giá
: 3.6 tỷ
Diện tích
: 120.6 m2
Quận/ Huyện
: Quảng Uyên
Lượt xem
: 17
BÁN ĐẤT TỔ 3 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN ĐẤT TỔ 3 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 1.1 tỷ
Diện tích
: 100.9 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 14
BÁN ĐẤT KÈM NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HÒA CHUNG
BÁN ĐẤT KÈM NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HÒA CHUNG
Giá
: 3 tỷ
Diện tích
: 373.5 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 314
BÁN NHÀ 4 TẦNG TỔ 3 PHƯỜNG TÂN GIANG
BÁN NHÀ 4 TẦNG TỔ 3 PHƯỜNG TÂN GIANG
Giá
: 2.7 tỷ
Diện tích
: 111 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 18
BÁN ĐẤT TỔ 5 PHƯỜNG NGỌC XUÂN.
BÁN ĐẤT TỔ 5 PHƯỜNG NGỌC XUÂN.
Giá
: 450 triệu
Diện tích
: 84.2 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 386
BÁN ĐẤT TỔ 2 PHƯỜNG NGỌC XUÂN
BÁN ĐẤT TỔ 2 PHƯỜNG NGỌC XUÂN
Giá
: 698 triệu
Diện tích
: 186.9 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 15
BÁN NHÀ 4 TẦNG TĐC 4 ĐỀ THÁM
BÁN NHÀ 4 TẦNG TĐC 4 ĐỀ THÁM
Giá
: 4.3 tỷ
Diện tích
: 76.8 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 18
BÁN ĐẤT TỔ 1 PHƯỜNG HÒA CHUNG
BÁN ĐẤT TỔ 1 PHƯỜNG HÒA CHUNG
Giá
: 2.3 tỷ
Diện tích
: 175 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 318
BÁN ĐẤT TỔ 8 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN ĐẤT TỔ 8 PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 650 triệu
Diện tích
: 81.4 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 7
0948 102 102