Bất động sản Cao Bằng - HƯNG GIA

Nhà đất bán
BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG CHÍNH PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN ĐẤT MẶT ĐƯỜNG CHÍNH PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 2.4 tỷ
Diện tích
: 98 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 213
BÁN NHÀ 3 TẦNG PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN NHÀ 3 TẦNG PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 4.1 tỷ
Diện tích
: 208 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 1615
BÁN NHÀ 4 TẦNG 1 TUM PHƯỜNG SÔNG HIẾN
BÁN NHÀ 4 TẦNG 1 TUM PHƯỜNG SÔNG HIẾN
Giá
: 12 tỷ
Diện tích
: 286 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 1439
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HỢP GIANG
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HỢP GIANG
Giá
: 1 tỷ
Diện tích
: 60 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 208
BÁN NHÀ 2 TẦNG 1 TUM MẶT ĐƯỜNG CHÍNH PHƯỜNG HỢP GIANG
BÁN NHÀ 2 TẦNG 1 TUM MẶT ĐƯỜNG CHÍNH PHƯỜNG HỢP GIANG
Giá
: 3.6 tỷ
Diện tích
: 82 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 2049
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HÒA CHUNG.
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HÒA CHUNG.
Giá
: 1.7 tỷ
Diện tích
: 82.1 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 181
BÁN ĐẤT PHƯỜNG NGỌC XUÂN.
BÁN ĐẤT PHƯỜNG NGỌC XUÂN.
Giá
: 2.5 tỷ
Diện tích
: 114 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 172
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG TÂN GIANG (Không đăng)
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG TÂN GIANG (Không đăng)
Giá
: 1.75 tỷ
Diện tích
: 112 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 176
BÁN 142M2 ĐẤT MẶT ĐƯỜNG QL3 CŨ PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN 142M2 ĐẤT MẶT ĐƯỜNG QL3 CŨ PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 3.35 tỷ
Diện tích
: 142 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 1797
BÁN ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ 4 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
BÁN ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ 4 PHƯỜNG ĐỀ THÁM
Giá
: 2.05 tỷ
Diện tích
: 72 m2
Quận/ Huyện
: Thành phố Cao Bằng
Lượt xem
: 182
0948 102 102