THÀNH PHỐ CAO BẰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

Sáng 26/6/2024, UBND thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2030.

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Cao Bằng phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Tổng diện tích nông nghiệp là 7.496 ha; đất phi nông nghiệp 3.130 ha; đất chưa sử dụng là 87 ha; đất đô thị có 10.712 ha; đất dành cho khu công nghiệp 4.325 ha; khu sản xuất nông nghiệp 1.371 ha, khu đô thị mới, thương mại - dịch vụ là 596 ha; khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp có 135 ha và khu dân cư nông thôn 566 ha…

Hội nghị đã thảo luận về các giải pháp để triển khai thực hiện quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch các khu, trụ sở, đất an ninh, đất xây dưng trụ sở, công trình...

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh: Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thể hiện chiến lược sử dụng đất của thành phố, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là công cụ quan trọng để UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về đất đai theo quy định. Vì vậy, các phòng, ban, các xã, phường cần rà soát, phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh, tính toán hợp lý tỷ lệ giữa các loại đất, phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Nguồn: Đài phát thanh - truyền hình Cao Bằng.

Tìm kiếm
DỰ ÁN NỔI BẬT
DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG
DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG

Quảng trường tỉnh Cao Bằng

Giá: 3400000000đ

TNR Grand Palace Cao Bằng - Bản giao hưởng tinh hoa
TNR Grand Palace Cao Bằng - Bản giao hưởng tinh hoa

Phường Hợp Giang

Giá: Liên hệ: 0948.102.102đ

SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT
SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT

Khu đô thị Vĩnh Hòa - P.Vĩnh Hòa - TP Nha Trang

Giá: 2.100.000.000đ

DỰ ÁN TNR STAR CENTER CAO BẰNG
DỰ ÁN TNR STAR CENTER CAO BẰNG

Quảng trường tỉnh Cao Bằng

Giá: 2.500.000.000đ

0948 102 102