QUỐC HỘI BẦU PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI; PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM TÂN PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

QUỐC HỘI BẦU PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI; PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM TÂN PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
QUỐC HỘI BẦU PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI; PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM TÂN PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Chiều 6/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV; phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Chân dung Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Tìm kiếm
DỰ ÁN NỔI BẬT
DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG
DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG

Quảng trường tỉnh Cao Bằng

Giá: 3400000000đ

TNR Grand Palace Cao Bằng - Bản giao hưởng tinh hoa
TNR Grand Palace Cao Bằng - Bản giao hưởng tinh hoa

Phường Hợp Giang

Giá: Liên hệ: 0948.102.102đ

SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT
SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT

Khu đô thị Vĩnh Hòa - P.Vĩnh Hòa - TP Nha Trang

Giá: 2.100.000.000đ

DỰ ÁN TNR STAR CENTER CAO BẰNG
DỰ ÁN TNR STAR CENTER CAO BẰNG

Quảng trường tỉnh Cao Bằng

Giá: 2.500.000.000đ

0948 102 102