CAO BẰNG - GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Sáng 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trị hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất.

Dự tại điểm cầu tỉnh, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; UBND các huyện, Thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo về các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Bộ TN&MT báo cáo Chính phủ một số nội dung chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Nghị định như: Chỉnh sửa mốc thời điểm để xác định lãi suất tiết kiệm bình quân của 3 năm liền kề là tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá (thay 2 vì tính năm liền kề là từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12), tại khoản 2 Điều 4; điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 5b; khoản 3, khoản 4 Điều 5d; khoản 2, khoản 5 Điều 5đ của dự thảo nghị định. Đồng thời, sửa tên “ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ” thành “ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối” để thống nhất với các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bổ sung nguồn thông tin và thứ tự ưu tiên của các nguồn thông tin tại khoản 2 Điều 5b: Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, giá đất; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, tại cơ quan thi hành án, tổ chức tín dụng có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá; cơ quan công chứng; cơ quan thuế, cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn; các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản có xác nhận và đóng dấu; điều tra khảo sát của tố chức tư vấn định giá đất, thẩm định giá; các tổ chức tín dụng, tổ chức phát triển quỹ đất, hiệp hội, viện trung tâm nghiên cứu; phỏng vấn trực tiếp có ký xác nhận hoặc không ký xác nhận của người chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng.

Bổ sung tại khoản 7, Điều 5b trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin cho đơn vị xác định giá đất khi có yêu cầu để phục vụ công tác định giá đất. Tại điểm c, khoản 4, Điều 5đ, quy định rõ thu thập thông tin về chi phí thực tế phổ biến của “03” dự án tương tự, có khoảng cách gần nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá thay vì quy định “các” dự án tương tự. Rà soát các phụ lục và các công thức tính toán…

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu nêu thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể tại các địa phương. Đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về công tác định giá đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện thuê đất, sử dụng đất.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị: Bộ trưởng TN&MT tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghiêm túc thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, dứt khoát không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và quy định của pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đẩy mạnh công tác định giá đất, quyết định giá đất. Các tỉnh, Thành phố tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, tránh gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư; thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ...

Nguồn: Báo Cao Bằng.

Tìm kiếm
DỰ ÁN NỔI BẬT
DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG
DỰ ÁN HP GALAXY CAO BẰNG

Quảng trường tỉnh Cao Bằng

Giá: 3400000000đ

TNR Grand Palace Cao Bằng - Bản giao hưởng tinh hoa
TNR Grand Palace Cao Bằng - Bản giao hưởng tinh hoa

Phường Hợp Giang

Giá: Liên hệ: 0948.102.102đ

SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT
SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT

Khu đô thị Vĩnh Hòa - P.Vĩnh Hòa - TP Nha Trang

Giá: 2.100.000.000đ

DỰ ÁN TNR STAR CENTER CAO BẰNG
DỰ ÁN TNR STAR CENTER CAO BẰNG

Quảng trường tỉnh Cao Bằng

Giá: 2.500.000.000đ

0948 102 102